สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ดูรายละเอียดโครงการ

แบ่งชำระดังนี้

1. ค่าสมัคร 8,500 บาท (ชำระตอนสมัคร)

2. ค่าโครงการส่วนที่เหลือ 50,500 บาท || 56,500 บาท (ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการจ้างงาน รวมค่าวีซา และประกันแล้ว)

💋 อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ เรียนจบแล้วก็สามารถไปได้

💋 ระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านสาขาหรือมีรายวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการโรงแรม การครัว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

💋 ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน หรือ 12 เดือน

💋 ค่าตอบแทน 750 – 1200 AED/เดือน การันตี service charge 275 AED/เดือน

💋 สื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี – ดีมาก

💋 ใบรับรองเมื่อจบโครงการ

พิเศษ

‼️ ฟรี! ที่พักตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

‼️ ฟรี! อาหารในเวลางาน

‼️ ฟรี! ประกันสุขภาพ

‼️ มีโอกาสทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าเพื่ออยู่ทำงานต่อได้

@ieoworkandtravelDubai ทำงาน 6-12 เดือน #เทรนด์วันนี้ #workandtravel

♬ เสียงต้นฉบับ – IEO Work and TRAVEL

FAQ

สมัครได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเดือนที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มฝึกงานได้ จะขึ้นอยู่กับทางฝั่งโรงแรมในดูไบป็นผู้ตัดสินใจ

สามารถฝึกงานที่เดียวกันได้ แต่ในส่วนหน้าที่การปฏิบัติงาน และเวลาในการเข้าออกงาน ขึ้นอยู่กับหัวหน้างานเป็นผู้ตัดสินใจ

รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาหรือเรียนจบแล้วทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับเท่านั้น

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ เฉลี่ยทำงาน 9 – 10 ชั่วโมง/วัน รายได้ 750 AED/เดือน การันตี service charge 275 AED/เดือน

ทางโรงแรมมีที่พักให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทางโรงแรมมีอาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการฟรีในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำวีซ่า การทำวีซ่าเป็นการทำผ่านระบบออนไลน์

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกจองตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด