(เต็มแล้วจ้า) 49th State Brewing Company-Anchorage

Anchorage , AK
Bottom Promo

Job Description

Busser, Server Assistant : This is a great entry-level position to gain restaurant experience. This is a fast paced position, where you will earn good tips if you work hard, have a positive attitude and are a team player. You will be responsible for clearing guest tables and re-setting them. You will also be support for the wait staff. Additional tasks may be assigned by your manager. Job Requirements: Must be 21 years or older to apply. Some experience in positions involving customer service or food and beverage service is preferred. Must be able to lift 50lbs and stand on your feet for the duration of your shift. This is a multi-floor establishment and you
will be required to climb stairs.

Food Runner : The Food Runner is primarily responsible for delivering food orders from the kitchen to customers’ tables rapidly and accurately. It is this person who will maintain the cleanliness of the expo line, organization of order tickets,

Dishwasher : Dishwashers are responsible for ensuring the cleanliness and sanitization of dishes, tableware, glassware, pots, pans, and utensils through manual and machine cleaning methods. Additionally, dishwashers are expected to keep the dishwarshing area clean and safe.

Line Cook : “Assisting with stocking and setting up the kitchen stations
Preparing food including cleaning and cutting the ingredients and cooking main dishes, desserts, appetizers and snacks
Plating prepared foods based on senior chef’s guidance

Working with servers to ensure that orders are completed according to request and on time
Washing and cleaning the kitchen and cooking utensils and storing the equipment at the end of shifts
Ensuring that the kitchen operation procedures and hygiene meet food safety standards and regulations”

Prep Cook : Prep cooks work for food establishments under the supervision of the head chef. Their duties revolve around assisting the head chef in preparing food by chopping and washing vegetables and meats and arranging salads, breads, sauces and dressings.

Host, Greeter : An excellent level of English is required for participants in this position. Participant must be friendly, outgoing and comfortable working with US currency. Participant also must be physically healthy enough to lift at least 30 lbs (13.6 kg), be able to work for extended periods of time while standing, walking, lifting, climbing stairs, reaching and must be comfortable using common cleaning products.

Position

Busser, Server Assistant (12 M/F)
Food Runner (8 M/F)
Dishwasher (16 M/F)
Line Cook (6 M/F)
Prep Cook (7 M/F)
Host, Greeter (8 M/F)

Location

Anchorage , AK

Rate

Busser, Server Assistant $10.34 per hour
Food Runner $10.34 per hour
Dishwasher $11.50 per hour
Line Cook $13.00 per hour
Prep Cook $13.00 per hour
Host, Greeter $10.34 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

1 May- 25 Jun

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Advanced

Housing

$125.00/month (Anchorage, AK – Must Arrange Own)
** Deposit amount $100-$300 Upon Arrival

Transportation to work

Bus available in Anchorage Walk Ride Bike

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs