(เต็มแล้วจ้า) Arch Cafe

SAINT LOUIS , MO
Bottom Promo

Job Description

Food Service, Gift Shop, Maintenance : Participants must like working with the public and be friendly, approachable, and helpful.

Providing outstanding customer service is our top priority. You will work as a team member
and must be respectful of your coworkers and management. Participants must be flexible
and willing to do additional tasks as requested by management and willing to work other
positions as needed due to business needs. You may not have the same shift as your friends
and can not ask for the same days off. Be prepared to lift and carry up to 35 pounds (15 kg),
bend, reach, and physical ability to be on your feed for the entire shift. You will work all
weekends and holidays. If you have any physical limitations or allergies to cleaning chemicals
you must notify us during your interview. You will be working outside as well in the hot,
humid summer weather.

Food Service: You will work either as a server, cook, or bus person or in the back kitchen. Tasks include greeting guests, taking their orders, assisting them with drinks, etc, clearing and cleaning tables, keeping work stations stocked, general cleaning and organizing as
needed, prepping/preparing food, keeping your work station clean and sanitary, helping wash dishes, pots & pans, wiping down counters, sweeping as needed, removing trash, and any additional tasks requested by management.

Gift Shop: Assisting customers with their purchase selections, being friendly and approachable; stocking shelves, organizing merchandise, taking pictures, and working the register. Please see the attached American Currency document.

Maintenance: This position includes everything from managing the recycling, removing the trash, cleaning tables, stocking shelves and bathrooms; cleaning bathrooms, toilets, and sinks, and the general area.

Position

Food Service, Gift Shop, Maintenance (5 M/F)

Location

SAINT LOUIS , MO

Rate

$17.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

10 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

25 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125.00 per week (Must Arrange Own ) ** $60 – $130 depending on size of apartment and based on 5 students
Deposit amount $200.00

Transportation to work

Arrival date for housing will need to be discussed with Steve. Also, some locations are within walking distance of the housing and some will require you to take public transportation to get to work.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs