(เต็มแล้วจ้า) Atlantic Palace

Atlantic City, NJ Hotel & Resort
Bottom Promo

Job Description

Guest Room Attendant : The Housekeeper responsibilities will include but are not limited to; cleaning and maintaining guest rooms for arriving guests, as well as servicing rooms for guests during their stay. Determines that room has been vacated and proceeds to clean and service the room in specified procedures, including dusting, vacuuming, cleaning bathrooms, mirrors, emptying trash, making beds, replenishing towels and supplies, and any other tasks needed. Responsible for the security of assigned room keys. Replenishes supplies where needed, maintaining housekeeping cart, linen supply, and supply closet areas neat and fully stocked Promptly report any maintenance or guest needs to Supervisor. Environmental factors, including but not limited to second-hand smoke, excessive noise, and stress-related to servicing customers in a fast paced environment. Must be able to stand for an entire shift and be able to move throughout the hotel areas. Must be able to work holidays, weekends, and flexible shift hours. Must be able to lift up to 50 pounds. Must not have allergies to dust or cleaning chemicals.

Housemen : The Houseman’s duties include but are not limited to: transporting trash, sanitizing carts, breaking down boxes, and delivering supplies to housekeeping. Spot cleaning carpets, including removing gum, waxing, buffing service areas. Steam cleaning upholstery. Moving equipment. Clean “high areas” using a ladder, including windows. Reporting maintenance defects. You will also have to move furniture as necessary for cleaning purposes, assume responsibilities and assist the common area person and housekeeping department when needed. Must be able to stand for an entire shift and be able to move throughout the hotel areas. Must be able to work holidays, weekends, and flexible shift hours. Must not have allergies to dust or cleaning chemicals. Must have the following abilities: bending, stooping, reaching, grasping, climbing, lifting, carrying, and kneeling. Must be able to lift, push, pull, and move a minimum of 75lbs (34.02kg)

Laundry Attendant : The Laundry Attendant is responsible for ensuring the linens are cleaned, ironed, and stocked. Duties include but are not limited to: separating and counting the soiled linens, ensuring the machines are on at all times, reporting any issues immediately to the supervisor, counting and separating clean and soiled linens, restocking, and loading the washing machine. Must be able to stand for long periods of time. Must be able to bend repetitively and have the following abilities: stooping, reaching, grasping, climbing, lifting, carrying, and kneeling. Must be able to lift, push, pull, and move a minimum of 25lbs (11.34kg) .

Position

Guest Room Attendant : (3 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Housemen : (2 M) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Laundry Attendant : (4 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Location

ATLANTIC CITY , NJ

Rate

Guest Room Attendant : 15.00 per hour
Housemen : 15.00 per hour
Laundry Attendant : 15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

10 May 2024 – 21 Jun 2024

End Date

29 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate

Housing

$175 – $200 (Employer)
**Deposit $175 (Upon arrival)

Transportation to work

Walking

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs