(เต็มแล้วจ้า) Ben and Jerry’s

SAN FRANCISCO , CA
Bottom Promo

Job Description

Scooper, Flavor Coach, and Catering Pier 41

SCOOPER : Ensure the shop maintains a clean and healthy environment for customers and staff. Responsible for creating all menu items and providing freshly baked waffle cones to the stores. They should ensure customer satisfaction by always being friendly, offering timely service, and always using proper product handling techniques. Must have a strong work ethic, a great attitude, and like working with people. Should always follow food safety procedures – proper product handling, including timely wipe-downs and water changes for scoops. Must be able to lift up to 30 lbs (13.6 kg).

FLAVOR COACH : Maintain a clean and stocked customer area as well as line management. Provide assistance to our guests by teaching them about our flavors and their ingredients, our menu items and also creating a fun line atmosphere by asking trivia questions and entertaining those waiting in line, and responding to customer inquiries. Must be willing to gain knowledge of all ice cream flavors and their ingredients as well as the history and
mission of Ben & Jerry’s.

CATERING : Participate in offsite scooping jobs that would require either meeting at a given location in San Francisco or driving with fellow staff to an offsite location where we set up equipment to deliver a quality experience for guests to enjoy our product. Must be flexible and willing to work as a scooper, caterer, or flavor coach depending on the business needs as well as having to work in one of our other San Francisco scoop shops. You will be in charge of knowing your schedule and being on time to work. Schedules are created a month in advance; all requests for time off after the schedule is completed are the staff member’s job to find coverage for their missed shifts with management approval. Must be familiar with American currency & basic math skills. You will be on your feet for your entire shift. Cleaning is an important piece of working here, which includes – but is not limited to – washing dishes, picking up papers, washing table tops, emptying the garbage, and maintaining an overall clean shop. You will be responsible for completing daily, weekly, and monthly cleaning checklists as delegated by your Supervisor/Management. You will also be responsible for maintaining store stock levels as indicated by the checklist, and by your Supervisor/Manager. Employees must be willing to gain knowledge of all ice cream flavors and their ingredients as well as the history and mission of Ben & Jerry’s. Stores can close at 11 pm or 12 am so you may have shifts working until closing. This means you will be walking home very late at night in San Francisco.

Position

Scooper, Flavor Coach, and Catering Pier 41 (2 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง

Location

San Francisco , CA

Rate

$18.07 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 23 May 2024

End Date

25 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Advanced (Proficient)

Housing

$50.00 / Day Must check website for current rates (Must Arrange Own)

Transportation to work

Participants can walk, take the bus, ride a bike, etc to get around.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs