(เต็มแล้วจ้า) Best Western Ramkota Hotel – Regency Midwest Ventures LP

Rapid City , SD
Bottom Promo

Job Description

 

Housekeeping : Keep facilities and common areas clean and maintained.
Vacuum, sweep, and mop floors.
Clean and stock restrooms.
Clean up spills with appropriate equipment.
Notify managers of necessary repairs.
Collect and dispose of trash.
Assist guests when necessary.
Keep linen room stocked.
Properly clean upholstered furniture

 

Position

Housekeeping (5 M/F)

Location

Rapid City , SD

Rate

Housekeeping $14 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

22 May – 20 Jun

End Date

15 Aug  – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$110 per person, per week.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs