(เต็มแล้วจ้า) Bojangles Famous Chicken & Biscuits

MYRTLE BEACH , SC N MYRTLE BCH, SC
Bottom Promo

Job Description

Restaurant Worker :Being a Crew Member at Bojangles’ is more than just a job. It’s an opportunity to meet interesting people, treat our guests to a great dining experience and to start an exciting career in the food-service industry. As a Crew Member at Bojangles’, you must be comfortable serving and interacting with our loyal customers. If you are energetic, outgoing, friendly and passionate about serving high-quality food and excellent customer service, you’ll love Bojangles’. You will be trained in various areas & your work will include but not be limited to the following: Cashiering, bagging orders, taking food orders, cooking, handling pork products, cleaning, taking out the trash, cleaning bathrooms, sweeping, and mopping. English must be Advanced – 8 out of 10.English must be Advancedsweeping, mopping. English must be Advanced

Position

Restaurant Worker (8 M/F)

Job location

Bojangles – 10th Ave (798) – Myrtle Beach, SC
Bojangles – Grande Dunes (1387) -Myrtle Beach, SC
Bojangles – NMB (1197) – North Myrtle Beach, SC
Bojangles – Kings Road (780) – North Myrtle Beach, SC

Rate

$13.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 Mar 2024 – 15 Apr 2024

End Date

10 Jun 2024- 5 Jul 2024

English level

Advanced

Housing

$125.00 per week ($115-$150 per week , maybe more/less) (Must Arrange Own)
** Deposit amount $300 Upon Arrival

Transportation to work

On foot or bike, public transportation is available to you as well. Depending on the option depends on how long it will take.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs