(เต็มแล้วจ้า) Bob’s Place

Restaurant Virginia City, MT
Bottom Promo

Job Description

Dough Specialist : Duties include but are not limited to: mixing, rolling and cooking dough for pizza using safe serve practice. Participant is also be required to maintain a clean workspace. General cleaning is required. Other duties may be assigned as necessary by supervisor.

The specific job participant will work in will be dependent on English skills, customer service skills, experience, and personality. Participant may be rotated around multiple positions or might have one job in particular. Position depends on business needs. Participant should be flexible and open to working all other positions available.

Front of House : Front of house position involves customer interaction and will require strong customer service skills. Duties include, but are not limited to: greeting customers, taking food orders at counter, delivering food, bussing tables, washing dishes, operating cash register, exchanging money, ringing up items, and cleaning of work space. General cleaning and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

The specific job participant will work in will be dependent on English skills, customer service skills, experience, and personality. Participant may be rotated around multiple positions or might have one job in particular. Position depends on business needs. Participant should be flexible and open to working all other positions available.

General Kitchen Employee : Duties include, but are not limited to: restaurant kitchen responsibilities such as greeting customers, taking food orders, using cash register and delivering food to tables, Must clear dishes from tables, wash dishes, stock drinks, build and cook pizzas and sandwiches quickly and accurately, chop meats and vegetables, mix, roll and cook dough for pizza using safe serve practices, and maintaining a clean work environment. Other duties will be assigned by supervisor as necessary.

The specific job participant will work in will be dependent on English skills, customer service skills, experience, and personality. Participant may be rotated around multiple positions or might have one job in particular. Position depends on business needs. Participant should be flexible and open to working all other positions available.

Position

Dough Specialist : (1 M/F)

Front of House : (2 M/F)

General Kitchen Employee : (2 M/F)

Location

Virginia City, MT

Rate

Dough Specialist : $15.00 per hour

Front of House : $15.00 per hour

General Kitchen Employee : $15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

24 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

24 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$150 per person, per month.(Employer)
Deposit Amount $150

**Participant will share a rustic cabin with another J1 participant. Each cabin has 2 beds, a mini-refrigerator and microwave. Participants might have the opportunity to use a shared full kitchen in a separate building, but it is very rustic. The bathroom and showers are in a separate building, 20- 50 feet from cabin. Bathrooms have locking stall showers and toilet facilities.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs