(เต็มแล้วจ้า) Cafe de Blaire

SAINT LOUIS , MO
Bottom Promo

Job Description

Barista: A Barista takes on a range of roles including: Preparing and serving hot and cold drinks such as coffee, tea, artisan and speciality beverages. Cleaning and sanitising work areas, utensils and equipment. Cleaning service and seating areas.

Cashier: Registers sales on a cash register by scanning items, itemizing and totaling customers’ purchases. Resolves customer issues and answers questions. Bags purchases if needed. … Collects payments by accepting cash, check, or charge payments from customers and makes change for cash customers.

Position

Barista, Cashier (1 Female Only)

Location

SAINT LOUIS , MO

Rate

$12.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 Mar 2024 – 05 Apr 2024

End Date

25 Jun 2024 – 07 Jul 2024

English level

Advanced

Housing

$125.00 per/week (Must Arrange Own)
Cost Details $60 – $130 depending on size of apartment and based on 5 students
Deposit amount $200.00

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.
locations are within walking distance of the housing and some will require you to take public transportation to get to work.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 c

 

Bottom Promo

Related Jobs