(เต็มแล้วจ้า) Canal Park Brewing Company

Duluth , MN
Bottom Promo

Job Description

Rotating Position: Job rotation is the practice of moving employees between jobs in an organization. These rotations are predominantly lateral, meaning that they happen between jobs on the same level and are not considered promotions. They are also often temporary with people moving back to their original job after a certain time.

Position

**รับเฉพาะน้องๆ ปีที่ 1-3 เท่านั้น
Rotating Position (4 Female)
Rotating Position (4 Male)

Location

Dulut , MN

Rate

Rotating Position   $12.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 30 Jun

End Date

26 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125 per person, per week

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs