(เต็มแล้วจ้า) Clarks Trading Post

Laconia , NH
Bottom Promo

Job Description

Concessions : A very good level of English is required for participants in this position. Participant must be willing to complete the physical tasks of the job. Participant must enjoy working in close proximity with others and have a positive and outgoing personality. Participant must have a basic understanding of US currency and cash registers. This position requires the use of cleaning chemicals. This position requires long periods of standing.

Ride Attendant : A very good level of English is required for participants in this position. Participant must be willing to complete the physical tasks of the job. Participant must enjoy working outside in the beautiful White Mountain area, be ready to work hard and be a team player. This position requires long periods of standing.

Position

**รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น
Concessions (4 F)
Ride Attendant (6 F)

Location

Lincoln , NH

Rate

Concessions $14.00 per hour
Ride Attendant $14.00 per hour.

Hours

32-40 hours per week

Start Date

01 Jun– 18 Jun

End Date

27 Aug- 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$110 per person, per week

Transportation to work

Students can walk, ride a bike, bus or train.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs