(เต็มแล้วจ้า) Crowne Plaza Anchorage Midtown

Anchorage , AK Hotel & Resort
Bottom Promo

Job Description

Room/Breakfast Attendant : This position requires assisting in multiple areas of the hotel. When assisting in the breakfast
attendant position, you would be primarily responsible for setting up, maintaining and
breaking down the breakfast buffet and for maintaining the breakfast dining area. With a
minimal supervision provide exceptional guest service by welcoming them and be well
attended at all times. The room attendant position provides cleaning services such as
sweeping, mopping, dusting, vacuuming, washing walls, windows, and mirrors, etc. in
designated areas of the hotel. When assigned to guestrooms, replaces linens, replenishes
amenities and makes beds.
The position requires the ability to perform the following essential job functions, with or
without

reasonable accommodation:
• Greets guests and responds to special requests.
• May gather waste and/or contaminated materials for disposal. Assigned areas of the hotel may include guestrooms, hallways, lobby, stairwells and offices.
• Maintains privacy and security by properly announcing entry and servicing guestrooms as appropriate.
• Cleans guestrooms to the level of standards set by the Hotel, including stripping of soiled items and trash, bed making, cleaning bathrooms, vacuuming, dusting and replacing amenities and supplies.
• Removes all dirty glassware, coffee presses, and tea vessels from guest room to location specified by supervisor and replaces with clean glassware needed.
• Removes all Room Service related trays and/or dishes from guest room to location specified by supervisor.
• Properly uses and maintains assigned equipment and supplies to departmental specifications, including vacuums, chemicals and cleaning aides.
• Observes status and maintains common areas, including floor closets, stairwells, halls, lobby areas and elevators.
• Properly maintains the daily log, including accounting for completed tasks, tracking issued keys and reviewing the communications log and file on a routine basis.
• Properly handles lost and found items in accordance with department policies and security procedures.
• Responds to guest concerns, complaints or suggestions appropriately, refers them to management in support of providing superior guest service.
• Performs other duties as assigned by management.
• Keeps immediate supervisor promptly and fully informed of all problems or matters of significance.
• Performs all duties and responsibilities in a timely and efficient manner in accordance with established company policies and procedures to achieve the overall objectives of this position.

Laundry Attendant : The primary purpose of this position is to assure the proper washing and drying of laundry. This includes operating washing and drying equipment, loading and unloading from machines, measuring and administering cleaning agents to laundry per product specifications, and folding and storing fresh linens. When necessary, will assist in housekeeping as a House Person or Room Attendant. The position requires the ability to perform the following essential job functions, with or without

reasonable accommodation:
• Responds to guest concerns, complaints or suggestions appropriately, refers them to management insupport of providing superior guest service.
• Performs other duties as assigned by management.
• Keeps immediate supervisor promptly and fully informed of all problems or matters of significance.
• Performs all duties and responsibilities in a timely and efficient manner in accordance with established company policies and procedures to achieve the overall objectives of this position.

Position

Room/Breakfast Attendant (2 M/F)
Laundry Attendant (1 M/F)

Location

Anchorage , AK

Rate

Room/Breakfast Attendant $15.00 per hour
Laundry Attendant $15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

31 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$150 USD per week (Must Arrange Own) **Cost of Housing will vary based on accomodations secured
Deposit : $100 – $300 (Upon Arrival)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs