(เต็มแล้วจ้า) Daddy Mac’s Beach Grille

SURF CITY , NC
Bottom Promo

Job Description

Dishwasher : A dishwasher is an essential member of a restaurant, hotel, or food service team responsible for maintaining a clean and organized kitchen by washing and sanitizing dishes, utensils, and
other kitchen equipment. The primary role of a dishwasher is to ensure the efficient flow of operations within the kitchen and to support the overall cleanliness and hygiene of the establishment.

Dishwashing : Wash, rinse, and sanitize dishes, glassware, flatware, and cooking utensils using commercial dishwashers or by hand, depending on the establishment’s setup and requirements.

Position

Dishwasher (2 M/F)

Job location

SURF CITY , NC

Rate

$ 15.00 per hour
– 50% off all meals when eating in the restaurant. The discount does not apply for take-out meals. Discount is reserved only for employees, not friends.

Hours

32-40 hours per week

Start Date

13 Mar 2024 – 31 Mar 2024

End Date

10 Jun 2024 – 15 Jun 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

Housing : $40.00 per person, per week
Deposit $100.00 per person (Arrival)

Transportation to work

You may choose to walk or ride a bike. Upon request, the employer will assist you in purchasing a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs