(เต็มแล้วจ้า) Denali 49th State Brewing Company

Healy , AK
Bottom Promo

Job Description

49th State Brewing Co. – Dishwasher & Front House Utility : Dishwashers are responsible for ensuring the cleanliness and sanitization of dishes, tableware, glassware, pots, pans, and utensils through manual and machine cleaning methods. Additionally, dishwashers are expected to keep the dishwarshing area clean and safe.

Position

Dishwasher & Front House Utility (Early)  – 2 M/F
Dishwasher & Front House Utility (Mid)  – 2 M/F
Dishwasher & Front House Utility (Late)  – 2 M/F

Location

Healy , AK

Rate

Dishwasher & Front House Utility (Early)  – $12.00
Dishwasher & Front House Utility (Mid)  – $12.00
Dishwasher & Front House Utility (Late)  – $12.00

Hours

32-40 hours per week

Start Date – End Date

Dishwasher & Front House Utility (Early)  –  (7 May – 15 May / 31 Aug – 7 Sep)
Dishwasher & Front House Utility (Mid)  –  (15 May – 25 May / 5 Sep – 7 Sep)
Dishwasher & Front House Utility (Late)  –  (25 May – 31 May / 4 Sep – 7 Sep)

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$300-$400 per person, per month (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs