(เต็มแล้วจ้า) Denali 49th State Brewing Company

Healy , AK
Bottom Promo

Job Description

49th State Brewing Co. – Prep Cook : Prep cooks work for food establishments under the supervision of the head chef. Their duties revolve around assisting the head chef in preparing food by chopping and washing vegetables and meats and arranging salads, breads, sauces and dressings.

Position

Prep Cook (Early)  – 2 M/F
Prep Cook (Mid)  – 2 M/F

Location

Healy , AK

Rate

Prep Cook (Early) – $12.00
Prep Cook (Mid)  – $12.00

Hours

32-40 hours per week

Start Date – End Date

Prep Cook (Early) –  (7 May – 15 May / 1 Sep – 7 Sep)
Prep Cook (Mid) –  (15 May – 31 May / 1 Sep – 7 Sep)

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$300-$400 per person, per month (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs