(เต็มแล้วจ้า) Denali 49th State Brewing Company

Healy , AK
Bottom Promo

Job Description

49th State Brewing Co.- Busser : Bussers may also wipe up spilled food and crumbs, and refill water glasses. Runners are restaurant employees who are responsible for transporting food, beverages, condiments and utensils to diners outside of or in coordination with the deliveries made by the waiter or waitress.

49th State Brewing Co.- Server Assistant : A restaurant server takes orders, answers questions about the menu and food, sells the restaurant’s food and drinks, takes payment, communicates orders with the kitchen staff, seats customers, and helps with customer service and cleaning. Also known as a waiter or waitress.

Position

Busser, Server Assistant (Early) – 2 M/F

Location

Healy , AK

Rate

Busser, Server Assistant (Early) – $10.34

Hours

32-40 hours per week

Start Date – End Date

Busser, Server Assistant (Early) – (7 May – 15 May / 31 Aug – 7 Sep)

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$300-$400 per person, per month (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs