(เต็มแล้วจ้า) Denali Crows Nest Cabins – Healy, AK

Healy , AK
Bottom Promo

Job Description

 

Line Cook : Sets up and stocks food items and other necessary supplies. Prepares food items by cutting, chopping, mixing, and preparing sauces. Cooks food items by grilling, frying, sautéing, and other cooking methods to specified recipes and standards.

Housekeeper: cleaning rooms and common areas, including bathrooms, toilets, and showers, changing linens, laundry, dusting, vacuuming and emptying trash, etc. Very physically demanding. Be prepared to stand, bend, and push a 50lb/23kg cart all day. Requires attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit.

Position

Line Cook  (2-5 M/F)
Housekeeper  (2-5 M/F)

Location

Healy, AK

Rate

Line Cook  $13.50 per hour
Housekeeper  $12.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date – End Date

Line Cook  ( 15 May – 21 May / 1 Sep – 7 Sep )
Housekeeper   ( 20 May – 25 May / 31 Aug – 7 Sep )

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$91.00 per week (Employer)
**Deposit $200 (Upon Arrival)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs