(เต็มแล้วจ้า) Denali Princess Lodge

Healy , AK
Bottom Promo

Job Description

Busser: Performs a variety of entry-level customer service and clerical tasks. This includes clearing guest tables, cleaning and maintenance of dining area, processing transactions as necessary, assisting guests, servers and management as required.

Dishwasher: Clean, wash, dry, and sanitize dishes, utensils, and equipment per Company standards and specifications in a fast-paced kitchen environment. Inspect, clean, and maintain equipment, chemicals, and linens. Maintain high standards of cleanliness and sanitation in all work and storage spaces. Assist with stocking kitchen and organizing product.

Prep Cook: Prepare and produce food per Company recipes and specifications on a kitchen line and prep area in a fast-paced environment. Food preparation and stocking workstation to ensure success for business demands. Maintain high standards of cleanliness and sanitation in all work and storage spaces. Stock kitchen, organize product, inspect food quality.

Room Attendant: Ensure all assigned rooms and/or areas are clean and sanitized by end of the shift. Remove all used linen and rubbish and process as reviewed.

Laundry Attendant: Sorting and weighing linens. Loading and unloading linens from washers and dryers. Folding
and storing linens by type in designated locations. Daily inspections of machines, chemicals, and linens.

Position

Busser (2 M/F) / Dishwasher (2 M/F) / Prep Cook (1 M/F) / Room Attendant (2 M/F) / Laundry Attendant  (2 M/F)

Location

Healy, AK

Rate

Busser  $13.00 / Dishwasher $15.00 / Prep Cook $16.00 / Room Attendant $16.00 / Laundry Attendant $16.00

Hours

32-40 hours per week

Start Date

Busser – (31 May – 15 Jun)
Dishwasher – (7 May – 25 May)
Prep Cook – (7 May – 10 May)
Room Attendant – (7 May – 25 May)
Laundry Attendant – (7 May – 25 May)

End Date

1 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate

Housing

$15 per person per day (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs