(เต็มแล้วจ้า) Drift Eatery – Myrtle Beach, SC

MYRTLE BEACH , SC
Bottom Promo

Job Description

Kitchen Staff :We are on the hunt for an experienced line cook to join our talented team and help prepare meals according to our standard recipes. In this position, your principal goal will be to prepare high-quality meals that meet the chef’s exact specifications. You will be responsible for setting up the prep station, stocking inventory, and maintaining sanitation standards. To be successful in this role, the ideal candidate will possess excellent communication and multi-tasking skills. Ultimately, you will play an essential role in contributing to our customer satisfaction and restaurant growth. Prepping and Dishwashing is also included in this position.

Busser/Foodrunner : As a busser, you will be responsible for cleaning, clearing, and setting tables, ensuring that the restaurant supplies and equipment are clean and maintained, and assisting customers with requests or complaints. To ensure success as a busser, you should be highly organized and have a keen eye for detail. A skilled busser should be good with their hands, highly efficient, and be able to provide a great level of customer service. Food running is also part of this position. Food Runner will ensure food presentation is up to Drift standards, guarantee food is prepared correctly from the ticket, and run food to the table. If any refills or other needs from guest are requested, you will assist.

Position

Kitchen Staff (2 M/F)
Busser/Foodrunner (1 M/F)

Location

MYRTLE BEACH , SC

Rate

Kitchen Staff $12.00/hr with possibility of performanced-based raise
Busser/Foodrunner $8.00 + tips
(Free meal during shift, 20% off when not working)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 Mar 2024 – 15 Apr 2024

End Date

10 Jun 2024 – 7 Jul 2024

English level

Intermediate – Upper Intermediate

Housing

$125 per week ($115-$150 per week, maybe more/less)
**Deposit $300 per person(Upon arrival)

Transportation to work

On foot or bike, public transportation is available to you as well. Depending on the option depends on how long it will take.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C
Bottom Promo

Related Jobs