(เต็มแล้วจ้า) Drury Inn and Suites Indianapolis Northeast

Hotel INDIANAPOLIS , IN
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Very physically demanding. Prepare to stand, reach, bend over, stretch and walk and push 50lb/22kg cart. Clean guest rooms, change linens, dust, clean toilet, tub/shower, sinks and mirror. Vacuum and spot clean carpeted floors, wash bathroom floors on hands/knees. Wipe vanity drawers, clean windows, vacuum drapes. Restock housekeeping carts. Other duties as assigned by supervisor. Must be on hands and knees wiping down bathroom floor. Must clean a stay over room in 15 minutes and a checkout room in 30 minutes. Every room a housekeepers cleans is inspected by a supervisor, must have room score of 15 points or less

Position

Housekeeping (4 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง

Location

INDIANAPOLIS , IN

Rate

$14.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$10 per day, per student. (Employer)
Deposit Amount No

Transportation to work

Students will live onsite and will walk to work.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs