(เต็มแล้วจ้า) Drury Inn, Southwest

Hotel VALLEY PARK , MO
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping, Laundry :Will be cross-trained in all departments.

Housekeeper: Very physically demanding. Prepare to stand, walk & push 50lb/22kg cart. Clean guestrooms, change linens, dust, clean toilet, tub/shower, sinks & mirror. Vacuum, wash bathroom floors on hands/knees, dust.

Laundry : Laundry Workers are employed by laundry cleaning services or organizations like hospitals and hotels. Usual duties listed on a Laundry Worker resume include operating washing machines, sorting laundry, removing stains, tagging items, selecting cleaning agents, and drying clothes.

Position

Housekeeping, Laundry (2 M/F)

Location

VALLEY PARK , MO

Rate

15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$10 per day, per student (Employer)
Deposit amount: 0

Transportation to work

Housing is located on-site

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs