(เต็มแล้วจ้า) Drury Plaza Hotel San Antonio Airport

Hotel San Antonio , TX
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Will be cross-trained in all departments. Students should be open to working other duties as assigned by the supervisor, which could include working as a laundry attendant, houseperson or in the breakfast area (washing dishes, cleaning tables/floors/counters, cooking). Housekeeper: Very physically demanding. Prepare to stand, walk & push 50lb/22kg cart. Clean guestrooms, change linens, dust, clean toilet, tub/shower, sinks & mirror. Vacuum, wash bathroom floors on hands/knees, dust. Students will also be restocking housekeeping carts daily with cleaning supplies and linen. For housekeeping every room is inspected by a supervisor, must have room score of 15 points or less. Must clean a stay over room in 15 minutes & a checkout room in 30 minutes. Laundry: fast-paced position. Removing & sorting laundry from laundry chute, housekeeping carts, or guest rooms; operating the washer (using the automated chemical systems); loading washers & dryers; folding & counting linen; placing linens. Must be available flexible shifts, AM, Mid and PM shift. You
have 2 1/2 minutes to unload and load the washers and dryers. Public Houseperson: Maintain public areas, remove trash. Vacuum/spot clean carpets. Floor Houseperson: Remove trash and linen from the housekeepers’ carts, restocks linen rooms. Take out large amounts of trash. Clean trash room. Removes marks off of walls. All jobs: Must walk/stand during entire shift, lift up to 35lbs/15kg, reach, stretch.

Position

Housekeeping (2 M/F)

Location

San Antonio , TX

Rate

$14.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

20 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$10 per day, per student. (Employer)
Deposit Amount No

Transportation to work

Participants live onsite and can walk

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs