(เต็มแล้วจ้า) Earl of Sandwich – Disney Springs

Fast Food Orlando , FL
Bottom Promo

Job Description

Order Taker – Cashier, Line Cook : Order Taker/Cashier: Wait on customers, take their orders, operate cash registers, and handle American currency. Line Cook: Prep, cook and stock food items as needed. Clean and maintain kitchen and food prep equipment, maintain proper sanitation controls of products. You must be able to stand for your entire shift and be able to lift up to 50lbs/23kg. Must have a strong work ethic and like working with the public. Must have a great attitude and have team spirit. The Team Member is responsible for building the world’s greatest hot sandwich while consistently following the proper recipes and procedures, and adhering to our high standards regarding food presentation, cleaning, and sanitation. You must be comfortable working in a team environment where they ensure the needs of our guests are the number one priority so that we may deliver an exceptional dining experience

Position

Order Taker – Cashier, Line Cook (4 M/F)

Location

Orlando , FL

Rate

Order Taker – Cashier, Line Cook $13.00/hr + tips

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

20 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125-$200 per week (Must Arrange Own ) **Apartment

Transportation to work

Be prepared to use public transport or lyft/uber frequently. Orlando is a very spread out city with lots of highways. Walking or biking might not always be possible or safe.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs