(เต็มแล้วจ้า) Evergreen Campground – Early

WILD ROSE , WI
Bottom Promo

Job Description

Housekeeper : “Keep facilities and common areas clean and maintained.
Vacuum, sweep, and mop floors.
Clean and stock restrooms.
Clean up spills with appropriate equipment.
Notify managers of necessary repairs.
Collect and dispose of trash.
Assist guests when necessary.
Keep linen room stocked.
Properly clean upholstered furniture.”

Store Clerk: provides in-store assistance to customers browsing inventory or checking out items. Their duties include welcoming customers to the store, answering questions about products and using a cash register to process purchases.

Activities Help: Activities Assistants oversee the implementation of activities in a variety of leisure or care institutions, such as camps, recreation centers, shelters, retreats or nursing homes. Their purpose is to help people socialize, but they are also responsible for logistics.

Outside Help: An outside sales representative conducts sales out in the field via face-to-face interactions with both potential and existing customers. They are responsible for offering the best possible customer experience as well as providing hands-on explanations of any new or updated products when necessary.

Position

Housekeeper, Store Clerk, Activities Help, Outside Help – Early (2-4 M/F)

Location

WILD ROSE , WI

Rate

$9.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 30 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$400 – $500 per person per month (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs