(เต็มแล้วจ้า) Fairfield by Marriott – Port Clinton – RAR Hospitality LLC

Port Clinton , OH
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Participants should speak very good English, be a hard worker, and have a positive attitude. Must be able to lift at least 30 pounds. Participants should be comfortable handling cleaning chemicals.

Position

Housekeeping (5 F)

Location

Port Clinton , OH

Rate

$13.00 per hour plus tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

13 May – 15 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$250 per person, per month

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งาน Spirit รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3 เท่านั้น** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs