(เต็มแล้วจ้า) Food District 

Atlantic City, NJ
Bottom Promo

Job Description

Food and Beverage: customer service professionals that work for restaurants, cocktail bars and other establishments. In addition to serving food and drinks, Food and beverage Servers perform tasks, such as setting up tables, removing used dishes and preparing simple dishes. They serve as the main point of contact for customers.

Position

Food and Beverage  (5 M/F)

Location

Willamsburg, VA

Rate

$13.00 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 10 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$120 USD per week (Brunswick Hotel)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs