(เต็มแล้วจ้า) Gateway Arch Store

SAINT LOUIS , MO
Bottom Promo

Job Description

Retail Sales Clerk : Duties include assisting customers with their purchase selections, being friendly and approachable; stocking shelves, organizing merchandise, restocking and working the register.

Position

Retail Sales Clerk (2-4 M/F)

Location

SAINT LOUIS , MO

Rate

$16.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

19 May – 24 May

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125 per person, per week (Must Arrange Own)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs