(เต็มแล้วจ้า) Ghirardelli Chocolate

Bakery Chicago , IL
Bottom Promo

Job Description

Bus person, Cashier, Greeter, Dishwasher, Chocolateer : Advanced English-MUST be fluent in conversational English as you will interact with guests. MUST be friendly, have excellent customer service skills. Must be able to perform all duties, including standing for 8 hours; employer will assign position based on need. Scoop ice cream, prepare food and drinks, clean, take out trash several times daily, mop floor, bus tables, pre-pack chocolate, stock merchandise, lift heavy cases 10-20 lbs, unload trucks 3 times a week. Have a strong knowledge of chocolate merchandise, wear the “Sundae Suit”.

Position

Bus person, Cashier, Greeter, Dishwasher, Chocolateer  (5 M/F)

Location

Chicago , IL

Rate

$17.00 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

1 Sep 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$250 per week per student (approx) (Must Arrange Own)
**Deposit $200-300 (Upon Arrival)

Transportation to work

It is very easy to bike around the city.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs