(เต็มแล้วจ้า) Ghirardelli Soda Fountain and Chocolate Shop

LK BUENA VIS , FL
Bottom Promo

Job Description

Chocolatier : Must be able to perform all duties, including standing for 8 hours; the Host will assign a
position based on need. Scoop ice cream, prepare food and drinks, clean, take out trash several times daily, mop floor, bus tables, pre-pack chocolate, stock merchandise, lift heavy cases 10-20 lbs, unload trucks 3 times a week. Have a strong knowledge of chocolate merchandise, wear the “Sundae Suit”. Knowledge/handling of US Currency

Position

Chocolateer – Disney Springs, FL (7 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง

Location

LK BUENA VIS , FL

Rate

$16.00 per hour

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

20 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$300.00 per week (Must Arrange Own)

Transportation to work

Participants can walk, take the bus, ride a bike, etc to get around

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs