(เต็มแล้วจ้า) Williamsburg Inn – Gold Club

Willamsburg, VA
Bottom Promo

Job Description

Cook : Cooks are responsible for providing a pleasurable dining experience for customers by preparing high quality food. This usually means managing all asepcts of food preparation and production in an environment that meets sanitation guidelines. Their duties can range from preparing ingredients to be cooked, to being responsible for grilling all foods.

Cooks must have a high school diploma or general education degree (GED). It is oftentimes preferred that cooks have a culinary certification or degree. The best cooks are good at teamwork, show attention to detail, and demonstrate strong communication skills.

Table Service Assistant : To meet, greet and seat customers and take orders. To handle glassware, take beverage orders and serve alcoholic beverages. To prepare for taking payment, take payment and cash-up in counter service. To prepare and present sandwiches etc, prepare chilled foods, defrost and prepare frozen foods, prepare fruit.

Server : server takes orders, answers questions about the menu and food, sells the restaurant’s food and drinks, takes payment, communicates orders with the kitchen staff, seats customers, and helps with customer service and cleaning. Also known as a waiter or waitress.

Position

Cook (1 M/F) (❌ เต็มแล้วจ้า)
Table Service Assistant (3 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง
Server (2 M/F) (❌ เต็มแล้วจ้า)

Location

Willamsburg, VA

Rate

Cook 17.47 USD
Table Service Assistant 17.05 USD
Server 9.25 + tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 10 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

125++ USD per week (Quality Inn)

Transportation to work

Walking, Bicycle

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 W

Bottom Promo

Related Jobs