(เต็มแล้วจ้า) Williamsburg Inn

Hotel Willamsburg, VA
Bottom Promo

Job Description

Cook : Pleases customers by providing a pleasant dining experience. Serves meals by reviewing recipes; assembling, combining, and cooking ingredients; and maintaining a sanitary kitchen. Executes cold food production in accordance with standards of plating guide specifications. Attends to the detail and presentation of each order. Places and expedites orders. Prepares ingredients by following recipes; slicing, cutting, chopping, mincing, stirring, whipping, and mixing ingredients; adding seasonings; verifying taste; and plating meals. Completes hot meal preparation by grilling, sautéing, roasting, frying, and broiling ingredients and assembling and refrigerating cold ingredients.

Housekeeping Attendants : Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors. Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs. Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.

Room Attendant : responsibilities include but are not limited to: cleaning guest rooms and common areas, daily and cleaning bathrooms including shower curtains, walls, mirrors, tubs, toilet, and the floor. Housekeepers are also responsible for dusting room items, vacuuming floors, cleaning inside drawers, making beds and cleaning under the beds. General cleaning is required. Additional responsibilities may be assigned by supervisor as needed.

Position

Cook (1 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Housekeeping Attendants (5 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Room Attendant (3 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Location

Willamsburg, VA

Rate

Cook 17.47 USD
Housekeeping Attendants 16.90 USD
Room Attendant 16.90 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 10 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$125++ USD per week (Quality Inn)

Transportation to work

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 W

Bottom Promo

Related Jobs