(เต็มแล้วจ้า) Grand Sierra Resort

Reno, NV
Bottom Promo

Job Description

Banquet Runner : Your Start Date must be a Thursday to attend Orientation! You must report to the Human Resource office the Wednesday before your orientation. You must be there before Noon to fill out the paperwork. The paperwork takes about 45 minutes. If you miss the noon cutoff, your orientation date will be a week later. Banquet Runner will assist food servers in setting up room service carts/trays and complete assigned side work. Remove trays/carts from hotel halls, etc., return to the Room Service department, and break down properly. Clear dishes and table debris and wipe down tables. Sweep floors, wipe counters, and empty trash. Keep side stations clean. Re-stock side stations. Sweep floors, wipe/maintain/stock stations, and empty trash. Polish silverware, glassware. Additional tasks are assigned as needed by management.

Must be dependable, hard-working, friendly, and a very trustworthy and honest individual. Positions require attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Flexible to help in other positions as requested. Additional tasks as requested by management. You will be working all weekends (Friday, Saturday, and Sunday), all holidays, and evening shifts. You may not work the same shifts as your friends. Nor will you have the same days off as your friends. No job, or hours at a job, can be 100% guaranteed. Regardless of what your work contract states, there is always a possibility that you will work more or fewer hours. Some days will be slower than others.

Porter, Banquets : Your Start Date must be a Thursday to attend Orientation! You must report to the Human Resource office the Wednesday before your orientation. You must be there before Noon to fill out paperwork. The paperwork takes about 45 minutes. If you miss the noon cutoff, your orientation date will be a week later.

Banquet Porter- Responsible for executing the preparation, setup, and teardown of banquet areas/meeting spaces, moving furniture and stage platforms, lifting heavy objects such as chairs, tables, and dance floor sections and pushing/pulling carts and all other duties as determined by the Director of Catering and banquets. The Banquet Porter interacts with guests and maintains the cleanliness of work areas and equipment in accordance with Health
Department standards & fire codes from the City of Nevada. Must be dependable, hard-working, friendly, and a very trustworthy and honest individual.Positions require attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Flexible to help in other positions as requested. Additional tasks as requested by management. You will be working all weekends (Friday, Saturday, and Sunday), all holidays, and evening shifts. You may not work the same shifts as your friends. Nor will you have the same days off as your friends. No job, or hours at a job, can be 100% guaranteed. Regardless of what your work contract states, there is always a possibility that you will work more or fewer hours. Some days will be slower than others.

Cashier, Food and Beverage :Your Start Date must be a Thursday to attend Orientation! You must report to the Human Resource office the Wednesday before your orientation. You must be there before Noon to fill out paperwork. The paperwork takes about 45 minutes. If you miss the noon cutoff, your orientation date will be a week later. Retail/Cashier – Advanced English. Operate cash registers, handle American currency, wait on customers; stocking, cleaning, and working with the public. Must be able to stand for long periods of time. Must have a strong work ethic, great attitude and like working with people. Only apply if you like to work and have team spirit. Adheres to all company policies and procedures as established in the Staff Member Handbook.

Must be dependable, hard-working, friendly, and a very trustworthy and honest individual. Positions require attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Flexible to help in other positions as requested. Additional tasks as requested by management. You will be working all weekends (Friday, Saturday, and Sunday), all holidays, and evening shifts. You may not work the same shifts as your friends. Nor will you have the same days off as your friends. No job, or hours at a job, can be 100% guaranteed. Regardless of what your work contract states, there is always a possibility that you will work more or fewer hours. Some days will be slower than others.

Attendant, Bowling : Your Start Date must be a Thursday to attend Orientation! You must report to the Human Resource office the Wednesday before your orientation. You must be there before Noon to fill out the paperwork. The paperwork takes about 45 minutes. If you miss the noon cutoff, our orientation date will be a week later. As a Bowling Attendant, you will ensure all bowling equipment is (bowling balls, rental shoes, lanes, pinsetters, and furniture in proper working conditions. Accurately and efficiently operate the Pulse Automated Scoring System, starting and closing games for guests. You will need to operate a point of sales system, creating checks for guests and closing transactions. You will clean bowling shoes, the counter, and sweep the floor, answer the phone and assist with guest’s requests.

Must be dependable, hard-working, friendly, and a very trustworthy and honest individual. Positions require attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Flexible to help in other positions as requested. Additional tasks as requested by management. You will be working all weekends (Friday, Saturday, and Sunday), all holidays, and evening shifts. You may not work the same shifts as your friends. Nor will you have the same days off as your friends. No job, or hours at a job, can be 100% guaranteed. Regardless of what your work contract states, there is always a possibility that you will work more or fewer hours. Some days will be slower than others.

Position

Banquet Runner (6 M/F)
Porter, Banquets (10 M/F)
Cashier, Food and Beverage (1 M/F)
Attendant, Bowling (2 M/F)

Location

Reno, NV

Rate

Banquet Runner $17.50 / hour
Porter, Banquets $15.00 / hour
Cashier, Food and Beverage $15.00, tips are possible
Attendant, Bowling $14.00, tips are possible

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 Mar 2024 – 28 Mar 2024

End Date

10 May 2024 – 7 Jul 2024

English level

Advanced – Proficient

Housing

$650 to $900 per person per month (Must Arrange Own)

Transportation to work

Students may walk, ride a bike or take public transportation.

 

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs