(เต็มแล้วจ้า) Grand Targhee Resort

Alta , WY
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping Floater : Housekeeping floater will rotate among multiple housekeeping positions. Housekeeping duties include but are not limited to: cleaning guest room and bathrooms, making beds, removing guest linens, mopping, sweeping, vacuuming, cleaning showers, sinks, and toilets. Cleaning of common areas and taking out trash will be required as well. Housekeeping requires participants to use cleaning chemicals. Laundry duties include washing, drying and folding linens. Participants must be able to lift up to 25 pounds on a routine basis. Long periods of standing, bending, kneeling, and walking are required. Other duties may be assigned by supervisor, as necessary.

Position

Housekeeping Floater (7 M/F) 🟢 ว่าง 5 ตำแหน่ง

Location

Alta , WY

Rate

$16.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

24 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

2 Sep 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$200 per person, every two weeks
Deposit amount : $200 + $50 administration fee

**Participant MUST make an appointment with the Grand Targhee employee housing team as soon as they get their visas approved to fill out an application and sign a lease. Participants should email them at employeehousing@grandtarghee.com or 1-307-353-2300 x1363 as soon as they get their visa approved. Participants will live in Grand Targhee’s brand new employee housing. Each unit will have 6 bedrooms and each room will accommodate 1-2 participants. A maximum of 8 participants will share each unit. Each bedroom also has its own private bathroom. Units are furnished, have a washer/dryer available for use, and the cost of rent includes all utilities (water, sewer, trash, electricity, + DISH satellite service).

Transportation to work

Employer provides transportation to and from work

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs