(เต็มแล้วจ้า) Grande Denali Lodge and Denali Bluffs Hotels

Denali National Park , AK Hotel & Resort
Bottom Promo

Job Description

Front Desk Agent : The front Desk position duties include greeting guests, taking reservations, answering the phone, customer service.

Provide excellent customer service to guests and other team members Make sound judgments and anticipate issues and opportunities Handle comments, complaints, and concerns with a high level of efficiency and in the best interest of the guest Work closely with all other departments to ensure prompt service and overall guest satisfaction Ensure that guests’ special needs are met. Greet arriving/departing guests in a professional and pleasant manner. Be knowledgeable of daily functions or activities occurring at the lodge/hotel and in the
Denali area in order to familiarize guests and answer their questions. Works closely with and facilitate information between Front Desk staff, housekeeping staff, Bell staff, and Food and Beverage staff to assure that guest needs, and information are communicated effectively, Serves as the central information center for all lodge operations. Accounts for monies collected and goods sold. Perform basic accounting and cash handling procedures

Barista This job contributes to our coffee shop success by ensuring our service and standards are met. We do this by providing customers with prompt service, quality beverages and products. You will assist with making beverages, breakfast items, processing customer transactions at the point of sale, maintaining a clean environment and any other tasks as needed.

Responsibilities
All employees must provide excellent customer service to our guests Employees must treat each other with courtesy and respect While working employees must follow all company policies and procedures Employees must obey all state and federal laws Behavior while on the job must be in accordance with the Code of Ethics and Standards of Conduct for all employees It is imperative to be on time and ready for work at the start of the assigned shift

Busser/Host This is a great entry-level position to gain restaurant experience. This is a fast-paced, physically demanding position where you will earn good tips if you work hard, have a positive attitude, and are a team player. Must be able to stand for long periods of time and repeatedly serve and clear tables throughout restaurant. You may also be support for the wait staff. It’s important to stay flexible and open-minded. There are times when your position may change from busser to host or food runner, depending on the needs of the establishment. As busser, you will be responsible for clearing guest tables and re-setting them keeping a pace with the flow and needs of the restaurant. Pre-bussing empty plates and glasses from tables, maintaining a clean environment within the restaurant. Additional tasks may be assigned by your manager. As host, responsibilities include greeting guests, monitoring the open dining sections of the restaurant for empty and clean tables, estimating wait times for guests, managing the guest waiting list, and ensuring that the needs of the guests are met while they are waiting. A positive and assertive disposition goes a long way. Responsible for answering the telephone; booking reservations; moving tables together to accommodate large parties. Host often communicates needs between managers, serving staff, bartenders, bussers and guests, while maintaining an overall understanding of who is occupying where and what has been preset. It can be a juggling act, so strong multi-tasking skills is a must. The host will also assist as a back server, food expediter and assist in cleaning duties whenever needed. Strong communication skills, strong work ethic, work well with others, foster teamwork, ability to multi-task, follow directions. Must be able to lift 50lbs and stand on your feet for the duration of your shift. This is a physically demanding position.

Room Attendant Duties will include, but not limited to: cleaning rooms and common areas, including bathrooms, toilets and showers, changing linens, laundry, dusting, vacuuming and emptying trash, etc. Very physically demanding. Be prepared to stand, bend, and push a 50lb/23kg cart all day. Requires attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Please do not apply if you are sensitive to any kind of chemicals or lotions or have physical limitations that would keep you from doing your job. Must be 18 years old, have previous work experience and can lift up to 50lbs/23kg.

Position

Grande Denali Lodge
Front Desk Agent (2 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Barista (1 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Busser/Host (3 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Room Attendant (4 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Denali Bluffs Hotels
Busser/Host (3 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Room Attendant (4 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Front Desk Agent ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Location

Denali National Park , AK

Rate

Grande Denali Lodge
Front Desk Agent (14.00 per hour)
Barista (13.00 per hour)
Busser/Host (10.85 per hour)

Denali Bluffs Hotels
Busser/Host (10.85 per hour)
Room Attendant (15.00 per hour)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024
 

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$105.00 per week (Employer) **Housing costs $15 per day
Deposit amount : $200 (arrival)

Transportation to work

Participants can walk to work or take the shuttle service provided for employees.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs