(เต็มแล้วจ้า) Hilton RI

Hotel Providence , RI
Bottom Promo

Job Description

F&B : Food and Beverage Servers are customer service professionals that work for restaurants, cocktail bars and other establishments. In addition to serving food and drinks, Food and beverage Servers perform tasks, such as setting up tables, removing used dishes and preparing simple dishes. They serve as the main point of contact for customers.

A Food and Beverage Server may work for a single establishment, or they may work for third-party catering companies. A good portion of their income in the United States usually comes from tips. The career is expected to grow at 3 percent over the next ten years, which is less than average.

Culinary : Cooks are responsible for providing a pleasurable dining experience for customers by preparing high quality food. This usually means managing all asepcts of food preparation and production in an environment that meets sanitation guidelines. Their duties can range from preparing ingredients to be cooked, to being responsible for grilling all foods.

Cooks must have a high school diploma or general education degree (GED). It is oftentimes preferred that cooks have a culinary certification or degree. The best cooks are good at teamwork, show attention to detail, and demonstrate strong communication skills.

Housekeeper : Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors.
Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs.
Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.

Position

F&B (1 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Culinary (1 M/F)
Housekeeper (7 M/F)

Location

Providence, RI

Rate

F&B 10+tips USD
Culinary 16 USD
Housekeeper 14.5 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 10 June 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

100++ USD per week (Onsite – 4 people in the room )

Transportation to work

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 W

Bottom Promo

Related Jobs