(เต็มแล้วจ้า) Hilton Waikoloa Village

Hotel & Resort Waikoloa, HI
Bottom Promo

Job Description

Room Attendant, Housekeeping: Greet guests immediately with friendly/sincere acknowledgment and respond to special requests by guests. Must have a great attitude, be friendly and helpful, smile at guests and coworkers, and be willing to work very hard. Cleaning rooms/suites & common areas, and grounds as assigned to you. Very physically demanding. Be prepared to stand, bend, and push a 50lb/35kg cart all day. Function as a member of the Clean Team. You will make beds, dust, vacuum, clean mirrors, and furniture, empty trash, and wash windows/tracks. Includes bathrooms, such as toilets & showers, changing linens, and towels, restocking used amenities, laundry, cleaning mirrors, floors, walls, etc. Additionally, inspect rooms for repairs and fixtures that aren’t working properly. Reports maintenance deficiencies in order to maintain rooms in compliance with hotel standards. Restock guest rooms with linens, bathroom supplies, etc, and restock the supply cart and linen closets as needed. Clean balconies, if applicable. Reports rooms as clean and available. Clean and vacuum public areas, including restrooms, and empty trash. Other duties are assigned as needed. Must not be sensitive to any chemicals or lotions or have physical limitations that would keep you from doing your job. You may be asked to assist in other departments such as laundry as well. May be required to work overtime. Additional hours may be available in food service if a Tb test is taken and is negative.

Your start date must be one of these Orientation/Start dates: May 7, May 14, May 21, June 4, June 11, or June 18

Position

Room Attendant, Housekeeping  (2 Male / 2 Female) 🟢 ว่าง 1 Female ตำแหน่ง

Location

Waikoloa , HI

Rate

Room Attendant, Housekeeping  $18.46

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

20 Aug 2024 – 7 Sepp 2024

English level

Advanced

Housing

$500 per person per month (Employer)
**Deposit $500 (Upon arrival)

Transportation to work

Students can walk.

 

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs