(เต็มแล้วจ้า) Janes Boardwalk Pizza

Keystone , SD
Bottom Promo

Job Description

Rotating Position – Cook/Cashier/Customer Service: receiving customers, taking customer orders, helping with preparation of food, dispensing of food and drink orders, receiving payment, assistance with maintenance of the restaurant including stocking necessary items, maintaining cleanliness of work area, and assisting other employees. Some general cleaning required. Other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Participants working as pizza cooks are responsible for: preparing pizza and/or sandwiches upon receiving orders from guests. Additional duties include stocking necessary items, maintaining cleanliness of work area, and assisting other employees. General cleaning is required and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

**Participant must be open to any position listed. Participant may or may not rotate throughout all positions, based on employer need.

Position

**รับเฉพาะน้องๆปีที่ 1-3
Rotating Position – Cook/Cashier/Customer Service   (2-4 M/F)

Location

Keystone, SD

Rate

$11.00 per hour plus tips

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 20 Jun

End Date

20 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$400 per month, per person. Can be payroll deducted according to preference of each participant

Transportation to work

Student can walk or ride a bike, etc.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs