(เต็มแล้วจ้า) Jimmy Buffets Margaritaville – Miami, FL

Miami, FL Restaurant
Bottom Promo

Job Description

Dishwasher : Prepares food according to recipes. Coordinates food orders to ensure timely delivery. Prepares food by measuring, cutting, peeling. Ensures all products are stored, labeled, rotated. Ensures cleanliness of all freezers, prep areas. Assists in kitchen cleanliness, including all station equipment, utensils (flat tops, grills, storage drawers) Cleans all dishes, pots, pans, glassware and utensils. Removes waste, garbage, and recyclable materials from kitchen. Stocks, cleans, closes all stations. Flexible and willing to be trained in all kitchen positions. Students must work with pork. Stand for long periods of time.

Line or Prep Cook : Prepares food according to recipes. Coordinates food orders to ensure timely delivery. Prepares food by measuring, cutting, peeling. Ensures all products are stored, labeled, rotated. Ensures cleanliness of all freezers, prep areas. Assists in kitchen cleanliness, including all station equipment, utensils (flat tops, grills, storage drawers) Cleans all dishes, pots, pans, glassware, and utensils. Removes waste, garbage, and recyclable materials from the kitchen. Stocks cleans, closes all stations. Flexible and willing to be trained in all kitchen positions dishwasher, line cook, prep cook. Students must work with pork. Stand for long periods of time.

Host/Retail Associate : Must greet guests with a smile, in a friendly and welcoming manner, controls the flow of traffic, and maintains guest areas. Must greet guests with a smile, in a friendly and welcoming manner, controls the flow of traffic, and maintains guest areas. Moves and adjusts tables to accommodate different party sizes. Ability to handle multiple tasks in a fastpaced environment with minimal supervision. Hosts will handle the initial and final contact with all guests in a positive manner. Maintains appearance in the entrance area. Must be able to stand for long periods of time in the heat and hot sun. This is a very busy, faced-paced restaurant. Hosts are required to work with difficult , impatient customers. Advanced English required

Position

Dishwasher  : (1 M/F)
Line or Prep Cook : (1 M/F)

Host/Retail Associate : (1 M/F)

Job location

Miami, FL

Rate

Dishwasher  : (1 M/F) $15.00/hr ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Line or Prep Cook : (1 M/F) $16.00/hr

Host/Retail Associate : (1 M/F) $16.00/hr

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

20 Aug 2024 – 2 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$125.00 / week (Must Arrange Own) **$125-$150 per week depending on what option you choose
Deposit amount:$457-$550 On arrival

Transportation to work

Walking, bicycle

 

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs