(เต็มแล้วจ้า) Kalahari Resort Round Rock

Round Rock, TX
Bottom Promo

Job Description

Lifeguard:
Lifeguard – Shallow: Shallow water lifeguards will be responsible for maintaining and monitoring the safety of guests in and around the shallower water (any water area, 5 ft or under) areas of the waterpark. In addition, student will be required to:

-Attend University of Kalahari Lifeguard Training to learn Customer Care skills
-Interact with guests in a friendly and welcoming manner;
-Provide exceptional guest service in order to enhance the guest experience in the water park.
-Provide general assistance to guests, including answering questions about the resort
-Work with fellow team members to provide guests with a fun and safe experience.
-Monitoring the well-being of guests and responding to emergency situations both in and out of a waterpark area.
-Enforcing established rules, complying with regulations, and maintaining professional practices.
-Maintaining a constant alertness to what our hundreds of Guests are doing, preventing accidents and drowning in waterpark areas.
-Throughout their shift, Lifeguards are also expected to play an important role in keeping the resort clean and comfortable.
-All of these important responsibilities must be fulfilled while working outside in the elements – heat, humidity, rain, and wind. Long periods of standing are required.

2.Lifeguard – Deep:

Deep water lifeguards will be responsible for maintaining and monitoring the safety of guests in and around the deep water (any water area, 5 ft or deeper) areas of the waterpark. In addition, student will be required to:

-Attend University of Kalahari Lifeguard Training to learn Customer Care skills
-Interact with guests in a friendly and welcoming manner;
-Provide exceptional guest service in order to enhance the guest experience in the water park.
-Provide general assistance to guests, including answering questions about the resort
-Work with fellow team members to provide guests with a fun and safe experience.
-Monitoring the well-being of guests and responding to emergency situations both in and out of a waterpark area.
-Enforcing established rules, complying with regulations, and maintaining professional practices.
-Maintaining a constant alertness to what our hundreds of Guests are doing, preventing accidents and drowning in waterpark areas.
-Throughout their shift, Lifeguards are also expected to play an important role in keeping the resort clean and comfortable.
-All of these important responsibilities must be fulfilled while working outside in t

Position

Lifeguard  (15 M/F)

Location

Round Rock, TX

Rate

Lifeguard  $13.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

9 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

30 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced (excellent)

Housing

105.0 per week (Host company provided)
**Housing deposit $250.00

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 A

Bottom Promo

Related Jobs