(เต็มแล้วจ้า) Landrys Brick House Tavern

GALVESTON , TX Restaurant
Bottom Promo

Job Description

Cook : Cook Specific duties may include but are not limited to any combination of the following:
– Accurately and efficiently cook meats, fish, vegetables, soups and other hot food products.
– Complies consistently with company standards on portion sizes, cooking methods, quality standards and kitchen rules, recipes, policies and procedures.
– Prepares and portions food products prior to cooking.
– Handle raw meats and maintain health and safety standards
– Ensures quality of products served.
– Follows proper plate presentation and garnish set up for all dishes.
– Utilizes a wide range of kitchen tools and utensils, including but not limited to knives, grinders, broilers, ovens, grills, and fryers according the health and safety standards.
– Performs kitchen maintenance tasks such as emptying the trash and washing dishes.
– Promptly reports equipment and food quality or shortage problems to Kitchen Manager.
– Maintains a clean work station and assists with the cleaning, sanitation, and organization of kitchen and all storage areas.
– Monitors inventory levels to ensure product availability.
– Graciously and quickly fulfills any guest request possible.
– Completes opening and closing checklists.
– Stocks and maintains sufficient levels of food products at line stations to assure a smooth service period.
– Completes additional duties as assigned by supervisor.

Host/Hostess : Host Specific duties may include but are not limited to any combination of the following:
– Monitors the open dining sections of the restaurant for empty and cleaned tables.
– Escorts the guests to the dining room.
– Estimates wait times for guests and monitoring the guest waiting list.
– Ensures that the needs of the guests are met while they are waiting.
– Keeps dining room occupancy chart current.
– Answers the telephone.
– Books reservations.
– Assist wait staff as needed, taking initial drink orders, moving tables together, etc.
– Inspect assigned restrooms and clean as needed.
– Complete additional duties as assigned by supervisor.

Restaurant Attendant (Front of House) : Busser Specific duties may include but are not limited to any combination of the following:
– Provides general assistance to servers to ensure customer satisfaction.
– Promptly greet guests as they are seated and bring bread, butter and water to table.
– Speedily and efficiently delivers food from the kitchen to the correct customers.
– Fill water glasses and/or pass on beverage refill orders to servers at table.
– Replenish complimentary items such as bread, butter, condiments, etc.
– Clear tables after guests. Take tableware to dish room and place silverware, dishes, glassware, etc. in appropriate areas for washing.
– Promptly clean table tops, chairs and booths between seating.
– Check floor and clean as required.
– Reset and arrange tabletop for the next customer.
– Inspect assigned restrooms and clean as needed.
– Respond appropriately to guest requests. Communicate guest requests to server as needed.
– Be available to fill in as needed to ensure the smooth and efficient operation of the restaurant as directed by the restaurant manager or immediate supervisor.
– Prepares soups, salads and bread & Butter for the servers during rush periods.
– Follows all company health and safety rules.
– Complete additional duties as assigned by supervisor.

Server : Server Specific duties may include but are not limited to any combination of the following:
– Knows all specials on a shift by shift basis as well as all liquor, beer, and wine products and all menu items and desserts.
– Present menu, answer questions, and make suggestions regarding food and service.
– Write order on check and relay customer’s order to kitchen to be filled.
– Place food servings on plates and trays according to orders or instructions.
– Garnishes and decorates dishes prior to serving and is the last quality check on food.
– Monitor food distribution, ensuring that orders are delivered to the correct recipients.
– Ladles soup, tosses salads, portions pies and desserts, brews coffee, and performs other services as determined by establishment’s size and practices.
– Observes diners to respond to any additional requests and determines when meal has been completed.
– Totals bill and accepts payment.
– Pre-bus (clean) other tables as well as your own, including dirty plates, glassware, condiments, trash, ashtrays, and flatware.
– Stock service stations with items such as ice, napkins, and straws.
– Clean and sterilize dishes, kitchen utensils, equipment, and facilities.
– Assists the hosts at the door and with seating when you are not busy.
– Check the IDs of customers to verify that they are of legal drinking age.
– Maintain proper grooming and uniform standards
– Follows the safety rules provided in the Safety Program found in the employee Orientation
– Reports any safety hazards to management immediately.
– Complete additional duties as assigned by supervisor.

Position

Cook : (4 M/F) 🟢 ว่าง 2 ตำแหน่ง
Host/Hostess : (3 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Restaurant Attendant (Front of House) : (4 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Server : (8 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Location

Galveston , TX

Rate

Cook : $12.00 / hour
Host/Hostess : $10.00 / hour
Restaurant Attendant (Front of House) : $7.25 / hour
Server : $7.25 / hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 30 May 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$375.0 per month (Participant arranged)
**Deposit $200.00

Transportation to work

walking and by bike / Uber, Taxis

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 A
Bottom Promo

Related Jobs