(เต็มแล้วจ้า) Magnolia Boutique Hotel

Hotel SAINT LOUIS , MO
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : : Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors.
Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs.
Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.

Laundry Attendant : : Laundry Workers are employed by laundry cleaning services or organizations like hospitals and hotels. Usual duties listed on a Laundry Worker resume include operating washing machines, sorting laundry, removing stains, tagging items, selecting cleaning agents, and drying clothes.

Houseperson : : The Houseperson is responsible for cleaning and maintaining guest rooms, hallways, furnishings, flooring and work areas. Cleaning rooms includes duties such as changing bed linens and emptying trash as well as vacuuming carpets and dusting furniture. The Houseperson replaces guest supplies, i.e. soap, shampoo, bathroom tissue, etc. and maintains all staff closets. Duties also include cleaning the common areas, stairwells, elevators and landings. Secondary duties may include shoveling snow from walkways, assisting with guest transportation, assisting with guest luggage. All team members must ensure the confidentiality and security of all guest rooms. The Houseperson is responsible for executing any reasonable task requested by his/her manager or supervisor

Position

Housekeeping, Laundry Attendant, Houseperson (4 M/F) 🟢 ว่าง 2 ตำแหน่ง

Location

SAINT LOUIS , MO

Rate

$15.0 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

1 Jun 2024 – 15 Jun 2024

End Date

25 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$125.00 per Week  (Must Arrange Own)
Cost Details $60 – $130 depending on size of apartment and based on 5 students
Deposit amount $200.00 On arrival

Transportation to work

walking distance of the housing and some will require you to take public transportation to get to work.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs