(เต็มแล้วจ้า) Mamma Floras Cucina

Jackson , NJ Restaurant
Bottom Promo

Job Description

Team Member – Cleaner, Cook, Cashier : Cooks, implement all ServSafe training and food safety training provided. Listen to customers and redirect to the manager when required. Cashiers operate point of sale system; cash out and reconcile registers. Cleaning will be required. Excellent communication skills required. Excellent customer service skills. Must have patience and courtesy working with
varied and sometimes difficult customers. Must work with pork and not have food allergies

Position

Team Member – Cleaner, Cook, Cashier (9 M/F)

Location

Jackson , NJ

Rate

$15.50 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 14 Jun 2024

End Date

26 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate

Housing

$125 Per Week (Employer)
**Deposit $375 (Upon Arrival)

Transportation to work

You’ll rely on your employer for transportation to work, and it’s important to be flexible with pick-up times, as they may vary due to the employer’s busy schedule.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs