(เต็มแล้วจ้า) McDonalds Moab UT

Fast Food Moab , UT
Bottom Promo

Job Description

Crew Member : The duties for participants hired as Crew Members will include, but are not limited to, greeting customers, taking and filling orders, cleaning all restaurant areas, preparing and assembling food, working the grill, serving customers, working the counter and as a cashier, and any general cleaning. Other duties may be assigned by employer as necessary. Participants should be comfortable handling American currency at cash registers. Rotations between stations are done at the discretion of the employer and are based on participants’ attitude, English level, work performance, etc.

Position

Crew Member (5M 2F) 🟢 ว่าง 5M 1F ตำแหน่ง

Location

Moab , UT

Rate

$17.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

14 May 2024 – 1 Jun 2024

End Date

16 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$150 per person, per week
Deposit Amount : $150

**Employer provides housing in a shared house. Participants must contact employer to confirm a space in the housing before arrival. The house has four bedrooms, and each room is equipped with bunk beds. The master bedroom has two sets of bunk beds. There is a washer and dryer in the house. Internet is provided as long as housing successfully passes cleanliness inspections of living areas, kitchen, bathrooms, all common rooms, and trash removal. Inspections will occur two times per month. Participants will be responsible for taking the large city-provided trash containers from the house to the street for the weekly trash collection service. Participants then must take the trash containers back to the house after the trash has been collected. This must be done within 24 hours. Participants are also responsible for keeping the area outside of the house clean. This includes picking up any trash, papers, pamphlets, newspapers, or other disposable items. If participants fail to keep the exterior of the house clean, participants may have a portion of their security deposits withheld, and could damage the program in Moab for future J-1 participants.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs