(เต็มแล้วจ้า) Mckinley Chalet Resort

Denali National Park , AK
Bottom Promo

Job Description

Barista : Responsibilities include, but are not limited to, making espresso, smoothies and shakes, brewing coffee, preparing lattes and cappuccinos, and ringing up orders on cash register. Must be comfortable using and exchanging U.S. currency. Responsible for maintaining cleanliness of all coffee and espresso machines, as well as cleaning the workspace. General cleaning and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Dishwasher : Participant will help create a safe and enjoyable experience for team members and guests.

Participants hired as dishwashers will operate and handle delicate commercial kitchenware with elevated standards of quality and attention to detail. They will provide reliability, dependability, and a positive attitude in a high energy environment.

Job duties for this position include, but are not limited to: Cleaning, washing, drying, and sanitizing dishes, utensils, and equipment per Company standards and specifications in a fast-paced kitchen environment. They will inspect, clean, and maintain equipment, chemicals, and linens, as well as maintain high standards of cleanliness and sanitation in all work and storage spaces. Also, they will assist with stocking kitchen and organizing products, and complete sanitization and food safety protocols and logs with assistance and direction from management. General cleaning is required and additional responsibilities may be assigned by supervisor as necessary.

Room Attendant : The Room Attendants are the foundation of an excellent stay at the property. Participants will provide a pleasant and comfortable experience for guests and team members, ensuring that all of our visitors have a clean home-away-from-home. Participants will clean and sanitize guest rooms and guest areas while supporting our safety standards and assisting guests as the need arises. The Housekeeping team is made up of a diverse group of inspiring and passionate individuals who have fun working together on a daily basis.

Job duties for this position include, but are not limited to: ensuring all assigned rooms and/or areas are clean and sanitized by end of the shift, removing all used linen and rubbish and process as reviewed and communicating with supervisors and other team members for service or technical updates, requests or concerns. Participant will also maintain organization for all housekeeping storage areas and ensuring they are clean of clutter and free from cross-contamination. They will complete regular projects and deep-cleaning, interact and communicate with guests, providing property-specific and local information, answering questions and communicating concerns to supervisor while creating memorable moments for our guests.

Position

Barista (1 M/F)
Dishwasher (2 M/F)
Room Attendant (1 M/F)

Location

Denali National Park , AK

Rate

Barista $16.00 per hour
Dishwasher $15.00 per hour.
Room Attendant $16.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 May 2024

End Date

5 Sep 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

Dormitory $15 per person per day (Employer provided )
**Employer provides housing in dormitory style rooms and participants will receive 3 complimentary meals per day. Rooms will be shared by 2-4 participants and there are large dormitory style bathrooms available for all participants. Bedrooms will be gender specific but males and females will share the common areas. Participants in housing will have access to a recreation center with a TV, pool tables, foosball, a movie room, as well as laundry facilities (soap provided), employee internet, and bed linens are provided.

Transportation to work

Employer provides transportation to and from work. Employee shuttle departs every hour on the hour from employee housing to the lodge.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs