(เต็มแล้วจ้า) Moosejaw Pizza and Dells Brewing

Wisconsin Dells , WI
Bottom Promo

Job Description

Busser : Participants working as bussers are responsible for: setting and cleaning tables, chairs and other areas of the restaurant, carrying dishes from kitchen to table or from table to kitchen, mopping and vacuuming floors, and cleaning bathrooms. General cleaning and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Dishwasher :Dishwashers will wash, dry and take care of dishes and provide kitchen assistance as needed. Will lift, carry and empty dish tubs. Will scrape, stack and rinse dishes, load dish trays and run through the dishwasher. Will return clean dishes to proper location in the kitchen. Must be able to work in a hot, wet work environment. General cleaning is required and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Expeditor: Participants working as expeditors are responsible for: organizing food according to tickets entered, acting as a liaison between the cooks and wait staff, and ensuring food items are prepared properly and are ready to be served to guests. May be responsible for packing delivery orders into bags for delivery drivers. General cleaning is required and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Host :Participant working as a host will be responsible for: greeting and seating restaurant guests, maintaining wait list if necessary, and must be able to understand sections assigned to the servers. Additional duties may include working in gift shop which includes selling merchandise, retrieving to-go orders, and handling cash and credit transactions. General cleaning is required and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Line Cook:Participants working as Line Cooks are responsible for: preparing appetizers, entrees, pastas, hot sandwiches, and other dishes. Some general cleaning required. Other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Prep Cook: Prep Cooks prepare ingredients for appetizers, entrees, pastas, hot sandwiches, and other dishes. Tasks include, but are not limited to, preparing soups and sauces, chopping vegetables, preparing mozzarella sticks, pizza dough, and other items. Must be friendly and outgoing, and be able to work effectively in a fast paced environment. General cleaning is required and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Salad Prep Cook : Participants working as salad cooks are responsible for preparing salad, sandwiches, and/or dessert items upon receiving orders from guests. They may also be required to run desserts to guest tables. Additional duties include stocking necessary items, maintaining cleanliness of work area, and assisting other employees. General cleaning is required and other duties may be assigned by supervisor as necessary.

Server : Participants working as servers are responsible for: greeting customers, taking orders, delivering food and drinks, clearing and cleaning tables, and assisting guests with a smile and friendly attitude. Must be able to learn the menu. Menu knowledge is very important. While servers earn tips, participants hired as servers are guaranteed to earn at least $7.25 per hour to meet local minimum wage. Servers are expected to give a portion of their tips to the bartender, busser and/or food runners, based on which of those positions are on shift at the time.

Servers can also expect to work at least one shift per week as a food runner, depending on the rotation. Food runner responsibilities include running appetizers, carrying second trays for large tables, and helping out where needed. General cleaning is required. When participants are scheduled as food runners,

Position

Busser (1 M/F)
Dishwasher (2 M/F)
Expeditor (3 M/F)
Host (2 M/F)
Line Cook (1 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Prep Cook (2 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง
Salad Prep Cook (3 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง
Server (6 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Location

Wisconsin Dells , WI

Rate

Busser $8.00 per hour + a share of tips
Dishwasher $12.00 per hour.
Expeditor $13.00 per hour.
Host $12.00 per hour.
Line Cook $13.00 per hour.
Prep Cook $12.00 per hour.
Salad Prep Cook $12.00 per hour
Server $2.75 per hour plus tips, $7.25 per hour while training, $8.00 per hour plus tip share when working as a food runner

Hours

32-40 hours per week

Start Date

13 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

26 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$100-$105 per person, per week
Deposit Amount $300

Participants will live in dormitory-style housing. Each room will have a microwave, a mini-fridge, bunk beds, and its own bathroom with a shower. Participants are expected to clean up after themselves and help with keeping housing clean. International Residence Hall does not allow any alcohol in the rooms. Failure to adhere to this policy could lead to eviction from housing.

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs