(เต็มแล้วจ้า) Moto Pizza Mashpee

Mashpee , MA
Bottom Promo

Job Description

Pizza Maker and Cook :
Pizza
Can stretch sm, lg, and slice-sized pizza doughs perfectly, regardless of state of dough
Can stretch 5 large doughs in under 2 minutes
Can prepare lunch calzones and specialty pizzas in under 30 minutes, if applicable
Can top all specialty pizzas without referencing guides
Can flawlessly work ovens during peak hours, timing pizzas so that top and bottom crusts are equally browned
Aware of shift inventory levels at all times
Autonomously organizes prep, cleaning supplies, and paper products without being instructed to do so
Begins working without guidance, properly prioritizing tasks and continues to do so throughout shift
Keeps areas clean without being guided to do so
Organizes incoming orders, budgets time, and manages order completion

Counter
Greets and engages customers in consistently friendly manner, often getting to know customers by name
Always watching to make sure finished orders get to customers
Can operate POS fully
Can field customer inquiries with full knowledge of menu, ingredients, and policies
Full knowledge of alcohol offerings, how to serve, and has TIPS certification
Generally aware of shift inventory levels at all times
Begins working without guidance, properly prioritizing tasks and continues to do so throughout shift
Keeps areas clean without being guided to do so
Autonomously organizes prep and paper products without being instructed to do so
Has completed ServSafe course

Pit
Organizes incoming orders, budgets time, and manages order completion
Time-coordinates item preparation for maximum efficiency
Can create all hot sandwiches without referencing guides
Can create all salads in less than 1 minute per salad, w/out referencing guides
Can create cold sandwiches in less than 2 minutes without referencing guides
Knows fryer times and packaging without referencing guides
Begins working without guidance, properly prioritizing tasks and continues to do so throughout shift
Keeps areas clean without being guided to do so
Autonomously organizes prep and paper products with

Position

Pizza Maker and Cook : (1 M/F)

Location

Mashpee , MA

Rate

$15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

10 May 2024 – 1 Jun 2024

End Date

30 Aug 2024 – 2 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$250.00 per week (Employer)

Transportation to work

Housing will be walking/biking distance of the worksite

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs