(เต็มแล้วจ้า) Mount Rushmore KOA at Palmer Gulch

Hill City , SD Resort & Lodge
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : :Housekeeping duties include cleaning guest bathrooms, making beds, removing guest linens, mopping, sweeping and vacuuming. Cleaning of showers, sinks, and toilets, washing dishes, folding laundry, Taking out trash and cleaning common areas will be required as well. Housekeeping requires participants to use cleaning chemicals. Participants must be able to lift up to 50 pounds (22.73 kg) on a routine basis. Long periods of standing, bending, kneeling and walking are required. Other duties may be assigned by supervisor as necessary

Position

Housekeeping  (4 M/F) 

Location

Hill City, SD

Rate

$12.88 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

24 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$30 per person per week, payroll deducted (On-site)
Deposit Amount $125 dollars to be taken out of first two paychecks

**Participants will live in dormitory-style on-site shared housing. Bedroom will be shared with up to three participants of the same gender. Housing includes living room, kitchen with appliances, refrigerator, bathroom and television. Basic pots, pans and dishes included, as well. Wifi is limited in dorms, but is available in the breakroom and lodge.

Transportation to work

Students can walk

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs