(เต็มแล้วจ้า) Mountain Creek Resort

Resort and Water Park Vernon , NJ
Bottom Promo

Job Description

Food and Beverage : Participant will assist guests with food and beverage orders, and will maintain all aspects of meal preparation, food handling, and service. Participant will prepare or serve food at restaurants, snack bars, and outdoor carts. Must assist guests with a smile. Participant may perform credit transactions to finalize the sale of all food purchases.

General cleaning and other tasks may be assigned by supervisor as necessary. Participant may be asked to work in banquet as well if the need arises.

Participant in this position will receive a free meal during their work shift.

Lifeguard : Participant is responsible for observing swimming guests, continually scanning the pool areas and ensuring a fun, safe environment for guests. The aquatic safety team provides exceptional guest service while maintaining safety as their highest priority. After extensive training, lifeguards are certified at no cost to the employee through the International Lifeguard Training Program (ILTP) administered by Jeff Ellis & Associates.

Position

Food and Beverage (2 M/F)
Lifeguard (5 M/F)

Location

Vernon , NJ

Rate

$16.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

8 Jun 2024 – 15 Jun 2024

End Date

2 Sep 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$300 per person, per month or $125 per person per week depending on housing 2-8 depending on housing
Deposit Amount $300 ($250 refundable deposit and $50 non-refundable administrative fee)

Transportation to work

Walk or Host Employer will provide transportation to and from off-site housing

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs