(เต็มแล้วจ้า) Murphy’s Alaskan Inn

Seward , AK
Bottom Promo

Job Description

Housekeeper: Housekeepers clean the hotel rooms and common areas. Some housekeepers will also perform laundry duties. Seeking people with attention to detail who take pride in their work.

Position

Housekeeper  (2 M/F)

Location

Seward, AK

Rate

$13.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May – 31 May

End Date

5 Sep – 7 Sep

English level

Intermediate

Housing

$400.00 per person, per month (Employer)
**Dposit $50 (on arrival)

Transportation to work

Students can walk, ride a bike or take a bus to work.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs