(เต็มแล้วจ้า) Park Point Marina Inn

Duluth , MN
Bottom Promo

Job Description

General Hotel Workers: will assist with housekeeping and laundry. Housekeeping duties include cleaning guest rooms (including bathrooms) and public areas according to company standards including, but not limited to: making beds; emptying wastebaskets; emptying and cleaning ashtrays; moving furniture; hanging drapes; vacuuming, sweeping, scrubbing, waxing, and polishing floors; and dusting furniture. Laundry duties include sorting, washing, drying, ironing and folding linens and other items. A General Hotel Worker will also help with stocking, cleaning, and working the breakfast area.

Position

General Hotel Workers  (3 Female Only)  **รับเฉพาะน้องๆ ปีที่ 1-3 เท่านั้น

Location

Duluth, MN

Rate

General Hotel Workers  $15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 5 Jun

End Date

1 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate

Housing

$50 per person, per week

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs